web analytics

ติดต่อเรา

อุตสาหกรรม 4.0: คอนติเนนทอล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบการขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ

เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี บริษัท คอนติเนนทอล ผู้นำด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนารถขนส่งอัตโนมัติที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตนเอง ยกตัวอย่างจากกระบวนการผลิตระบบเบรค ที่ได้สร้างและพัฒนารถขนส่งด้วยตัวเองอัตโนมัติ (aAGV) ให้สามารถขนส่งสิ่งของที่หนักกว่าหนึ่งตันได้ ซึ่งเป็นกลยุทธสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 ของคอนติเนนทอลในการเพิ่มประสิทธิภาพหวงโซ่คุณค่าทั้งหมดด้วยกระบวนการดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยลดเวลาการทำงานลง และเพิ่มความยืดหยุ่น

คอนติเนนทอลเล็งเห็นถึงศักยภาพที่ดีในการพัฒนา aAGV ของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 และธุรกิจแต่ละประเภท เช่น โลจิสติกส์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ มากมาย ที่ใช้วิธีการขนส่งสินค้าอัตโนมัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะเดียวกัน aAGV ก็ได้แสดงศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานวันแล้ววันเล่าที่คอนติเนนทอลในเมืองสโวเลิน ประเทศสโลวาเกีย และเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ในขั้นตอนการพัฒนารถหุ่นยนต์รุ่นแรกได้ทำการทดสอบรถขนวัสดุในการผลิตเบรคที่ขับขี่ด้วยตนเองจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทาง ด้วยการกำหนดตนเองไปยังทิศทางที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงกีดขวางได้ ทั้งนี้การพัฒนาภายในองค์กรเกิดขึ้นมาจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งความเชียวชาญด้านเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมระดับยานยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เช่น เรดาร์ กล้อง อัลตราโซนิก และ Lidar รวมถึงฟิวชั่นเซ็นเซอร์และแบบจำลองสภาพแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา aAGV

Alexander Schmitt หัวหน้าฝ่าย Actuation & Future Products ในหน่วยธุรกิจระบบเบรกไฮดรอลิกของหน่วยขับเคลื่อนอัตโนมัติและความปลอดภัย กล่าวว่า “การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตถือเป็นส่วนสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ aAGV ในการบรรทุกหนักเพื่อพัฒนาวิธีการที่ช่วยให้เรากำหนดกระบวนการที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรายังมีการพัฒนาวิธีการทางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตจากความเชี่ยวชาญของเราเองรวมกับเทคโนโลยีที่มีความสามารถของพันธมิตร อีกทั้งยังเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียว”

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งวัสดุโดยใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

รถขนส่งอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อการหมุนเวียนวัสดุในโรงงานดิจิทัล ซึ่งช่วยลดการทำกิจกรรมหนักๆ เช่น การขับรถยก การเร่งขนส่ง แจกแจงจำนวนสินค้าและที่จัดเก็บ และทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามการคาดการณ์มากขึ้น ในตลาดปัจจุบันหุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติยังไม่สามารถขับรถด้วยตนเองได้และยังคงเคลื่อนที่ได้ในเฉพาะเส้นทางที่กำหนดระหว่างจุดเริ่มต้นโปรแกรมไปถึงจุดหมาย อีกทั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ อีกด้วย Schmitt ได้กล่าวอีกว่า “เราได้มีการสำรวจตลาดอย่างจริงจังแล้ว แต่ก็ไม่พบรถขนส่งอัตโนมัติตามที่เราต้องการได้เลย”

เพื่อให้รถ aAGV เป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานให้กับคอนติเนนทอลทั่วโลกได้ใช้งาน ทีมงานจึงนำประสบการณ์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวอย่างเช่น การนำเซ็นเซอร์ที่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคลมารวมกับเทคโนโลยีการควบคุม รวมถึงระบบเมคคาทรอนิกส์และวิศวะกรรมเครื่องกลทั่วไปมาต่อยอดในการออกแบบและผลิต ไปจนถึงการประกอบรถ aAGV โดยมีเพียงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมยานพาหนะเท่านั้นที่เป็นเทคโนโลยีทั่วไปตามท้องตลาด

เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษารถ aAGV ทีมพัฒนาได้นำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการทดสอบอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแผนการผลิตขึ้นมา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น และยังมีแผนต่อมาในการนำเสนอระบบการใช้งานให้กับองค์กรอื่นๆ นอกจากคอนติเนนทอลอีกด้วย

คอนติเนนทอล เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม คอนติเนนทอลประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ธุรกิจระบบขับเคลื่อน ธุรกิจยางรถยนต์ และธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์ ซึ่งมียอดขายรวม 44.5 พันล้านยูโรในปี 2562 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 233,000 คนใน 59 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริษัทจะครบรอบ 150 ปีในปี พ.ศ. 2564 นี้

ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและความปลอดภัย เป็นหน่วยธุรกิจในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข รวมถึงเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังเช่น ระบบควบคุมเบรกและแชสซีทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และไฮดรอลิก ระบบผู้ช่วยการขับขี้ขั้นสูง ระบบถุงลมนิรภัยอิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ต่างๆ ระบบกันสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงระบบล้างกระจกหน้ารถ ด้วยความเชี่ยวชาญระดับสูงและการเชื่อมต่อกันของส่วนประกอบแต่ละส่วนตามหลักการ SensePlanAct ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างง่ายดายและปลอดภัยยิ่งกว่า

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *