ติดต่อเรา

โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 บสย. “มีเงินแค่หลักหมื่น ก็ตั้งตัวได้”

สร้างอาชีพ เบเกอรี่ ด้วยทุนหลักหมื่น  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส่วนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562 เปิด “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” ครั้งที่ 4 การให้ความรู้การเงิน ร่วมกับ เรือนจำกลางระยอง จังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ที่ใกล้พ้นโทษ ก้าวสู่อาชีพอิสระอย่างมั่นใจ  โดยนายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี บสย. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562  บทบาทหน้าที่ด้านการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง บสย.และเรือนจำกลางระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ต้องขังหญิง ประมาณ 100 คน ร่วมโครงการและกิจกรรม Workshop เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ เรือนจำกลางระยอง จังหวัดระยอง

สำหรับกิจกรรม CSR “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน กิจกรรมภาคเช้า การอบรมความรู้ทางการเงิน หัวข้อ “มีเงินแค่หลักหมื่น ก็ตั้งตัวได้” การคำนวนต้นทุน “เบเกอรี่” โดยนายจักรภพ เมธธาวีชัย ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ  บสย. และ การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน หัวข้อ “การออม”  และ “หนี้”  นำทีมโดย นางเสาวลักษ์ บรรพต ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตระยอง และกิจกรรมภาคบ่าย การทำ Workshop เบเกอรี่ โดยเชฟหวาย  เค้กฟอนดองท์ (เค้กดีไซน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม) โดยเชฟชิชา จากสิงคโปร์  และ ไอศกรีม โดยเชฟบอล โดยความรู้ทางการเงินที่ได้จากการอบรมได้ช่วยจุดประกายการทำธุรกิจที่เริ่มจากทุนน้อยให้กับผู้ต้องขัง และ การทำ Workshop เบเกอรี่ และไอศกรม ได้ช่วยสอนและฝึกอาชีพรวมถึงการพัฒนาและต่อยอดเกิดการสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าใหม่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว ไอศกรีมในเร็ว ๆ นี้ ที่ร้านต้นแบบของเรือนจำเขาไม้แก้วต่อไป

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *