ติดต่อเรา

“อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562” งานแสดงแสง สี เสียง สงครามยุทธหัตถีอันยิ่งใหญ่ตระการตา

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562” โดยจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 15 วัน 15 คืน ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่สำคัญของการจัดงานคือ การแสดงแสง สี เสียง สงครามยุทธหัตถีอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีการชมพระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำเสนอในรูปแบบภาพกราฟิกของสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จ เช่น สระน้ำวัดปู่บัว สถานที่ที่พระองค์ใช้ชำระล้างศพทหาร ต้นโพธิ์ที่วัดโพธิ์เจริญ เป็นสถานที่พระองค์มาประดับยศทหาร เป็นต้น และนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา” จากภูผาสู่มหานที เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น พระราชกรณียกิจฝนหลวง (เครื่องบินจำลอง) กังหันชัยพัฒนาโมเดล ภูเขาจำลอง การจำลองเขื่อนกระเสียว ฝายน้ำล้น แหล่งน้ำและบ่อปลา พร้อมจุดถ่ายรูปสามมิติ สำหรับบริเวณพื้นที่ด้านนอกจัดแสดงในรูปแบบแปลงนาสาธิตพร้อมอุปกรณ์ในการทำนา

การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีและสร้างความรักความสามัคคีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดงานจึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและมีความหลากหลายมากขึ้น

นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตามสโลแกน “สุพรรณบุรีมีดีทุกเดือน” โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โรงแรมที่พักที่มีความสวยงามหลากหลายสไตล์ให้เลือก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.0-3552-5867 หรือ 1672

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *