web analytics

ติดต่อเรา

ไทย โคโคนัท ร่วมพิชิต “ไวรัสโควิด-19”

ดร.วรวัฒน์  ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ส่งออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าว เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างไปทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยนั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการเฝ้าระวัง  การคัดกรองโรคและการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาและดูแลทั้งผู้ป่วยที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ไทย โคโคนัท จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้กำลังใจ คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดย ไทย โคโคนัท ร่วมพิชิต “ไวรัสโควิด-19” มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง และเครื่องวัดความดัน มูลค่า 600,000 บาท  พร้อมมอบน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม “โคโค่บุรี”  1 แสนขวด ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้กับรพ.รามา สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.