web analytics

ติดต่อเรา

เคทีซี ควงสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 879,156 บาท ให้กับนายขรรค์ ประจวบเหมาะ (กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีมีจิตศรัทธาร่วมกันใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ในด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ถนนราชวิถี 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *