web analytics

ติดต่อเรา

วิริยะประกันภัย มอบหมวกนิรภัย โรงเรียนในสังกัด กก.ตชด.11

พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบหมวกนิรภัย จาก นายชะเวง รักษายศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะส่งมอบต่อให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดน จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการซ่อมเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านฉลาด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดอีกด้วย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายเจ้าพระยาบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ 35  ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *