ติดต่อเรา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย สนับสนุน ยะลามาราธอน 2562

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จำกัด (ยะลา) โดยมี นายภาณุค์ปกรณ์ อภินันธนพัฒน์ หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาครวม 100,000 บาท (ที่ 3 จากซ้าย) แก่ นายยู่สิน จินตภากร (ที่ 2 จากซ้าย)
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา
เป็นผู้แทนรับมอบในนาม ยะลามาราธอน 2562 เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เทศบาลนครยะลาได้จัดงานยะลามาราธอน 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 10,000 คน เข้าร่วมแข่งขันการวิ่ง 4 ประเภท ได้แก่ ฟันรัน (5 กม.) มินิมาราธอน (10.5 กม.) ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) และฟูลมาราธอน (42.195 กม.)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *