ติดต่อเรา

บสย. เปิดสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่างแห่งใหม่

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ  บสย. และคณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง บสย. แห่งใหม่ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 สถาบันการเงินพันธมิตร พันธมิตรคู่ความร่วมมือ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพิธีเปิดงาน ณ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง เปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ สำนักงานเขตแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ทั้งจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิต ภาคบริการ โดยสำนักงานเขตแห่งนี้ ให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในความดูแลรวม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และชัยนาท โดยมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 217,000 ราย คิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจ รวม 595,000 ล้านบาท มีศูนย์ธุรกิจและสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินพันธมิตร กว่า 700 แห่ง โดย บสย.สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ค้ำประกันสินเชื่อ และมียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อในพื้นที่กว่า 40,000 ราย มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวมกว่า 55,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน บสย. มีสำนักงานเขตกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ รวม 11 แห่ง แต่ละแห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อ รวมถึงการขอคำปรึกษารักษาโรคหนี้ การเตรียมตัวการขอสินเชื่อ และการให้ความรู้ทางการเงิน การเข้าถึงสินเชื่อด้วยการใช้บัญชีเล่มเดียว ผ่านช่องทาง Call Center 0-2890-9999 ทีมหมอหนี้ บสย. และ LINE หมอหนี้

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *