ติดต่อเรา

มอบเงินบริจาค สภากาชาดไทย

พรดี ลี้อิสสระนุกูล และ โชคชัย-พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยมี นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ พร้อมด้วย นพ.ชลิต เชียรวิชัย, อรุณณี จึงสง่าสม และ ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *