web analytics

ติดต่อเรา

กรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการดำเนินการช่วง 7 วันแรก ระหว่าง 4 – 10 เมษายน 2562 ตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ จำนวน 99,798 ราย พบข้อบกพร่องสั่งเปลี่ยนรถ 3 คัน และเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ 2 คน ย้ำ!!!ตรวจเข้มข้นต่อเนื่องตลอดช่วงสงกรานต์ 2562 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2561 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจเข้มข้นรถโดยสาร
สาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ รวม 195 แห่ง สามารถตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถจำนวนทั้งสิ้น 99,798 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารหมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด จำนวน 45,964 คัน และรถโดยสารหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัด จำนวน 53,834 คัน ในจำนวนนี้พบรถโดยสารหมวด 2 มีข้อบกพร่องจำนวน 3 คัน เนื่องจากปัญหายางชำรุดถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน,กระจกหน้าแตกร้าว ซึ่งส่งผลกระทบกับความปลอดภัยจึงสั่งให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนทันที ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ พบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยจำนวน 2 ราย สั่งเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันทีเช่นกัน สำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 กรมการขนส่งทางบกกำชับทุกหน่วยดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการ ทั้งการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ รถเสริม พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว)” ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง กรณีประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งข้อมูลได้ทันที รวมถึงอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำในการซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋ว และขึ้นรถที่ชานชาลาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส

มาตรการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง  11-17 เมษายน 2562 กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ และรถเสริมทุกคันที่มีเส้นทางวิ่งผ่านจุด Checkpoint ใน 17 จังหวัด รวม 18 แห่ง ต้องนำรถเข้าตรวจความพร้อม ได้แก่ลำปางกำแพงเพชร,พิษณุโลกตากนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นอุดรธานีร้อยเอ็ดชัยนาทระยอง,ฉะเชิงเทราประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ และสงขลา มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ และติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์Real-time ผ่านศูนย์ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประชาชนสามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ตลอดเทศกาล

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *