web analytics

ติดต่อเรา

กลุ่มทรู เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์  กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่กลุ่มทรูมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3 อันเป็นผลจากรายได้ที่เติบโต และมาตรการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตโดดเด่นและเหนือกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากทั้งด้านรายได้และฐานลูกค้า โดยทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ที่มีฐานผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ผู้ให้บริการรายใหญ่บางรายมีฐานลูกค้าลดลงสุทธิ ไตรมาสและบางรายลดลงสุทธิ 6 ไตรมาสติดต่อกัน ทั้งนี้ รายได้จากบริการนอนวอยซ์ของทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการใช้งานดาต้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสุดของกลุ่มทรู ในขณะเดียวกัน ธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุ่ม ยังคงรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัล ของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงบริการ IoT และ TrueID  มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้ให้กลุ่มทรูเติบโตแข็งแกร่งและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ กลุ่มทรูให้ความสำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินเพื่อสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มต่อไป
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า กลุ่มทรู ยังคงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ผ่านการเพิ่มคุณภาพทั้งโครงข่ายและทุกจุดการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แข็งแกร่งของกลุ่มเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่คุ้มค่าและตรงใจลูกค้า เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำต่างๆ มอบรางวัลอันทรงเกียรติหลากหลายรางวัล โดยล่าสุด ทรูออนไลน์ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปีจากงาน World Branding Award 2017 ณ พระราชวังเคนซินตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์จากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อยกย่องความสำเร็จของแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น  กลุ่มทรู ยังได้มีการปรับแผนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ตลอดจนทำให้ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ กลุ่มทรูมี รายได้และฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเติบโตอย่างเข้มแข็งเพื่อรองรับความต้องการใช้งานบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคดิจิทัลนี้ต่อไป
กลุ่มทรู เป็นผู้นำและผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจบนรากฐานแห่งความยั่งยืน ผ่านการเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุมของโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนสังคมดิจิทัลและการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้และดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่คนไทยได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งส่งผลให้ กลุ่มทรูได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยกลุ่มทรู เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรธุรกิจโทรคมนาคมจากทั่วโลกและเป็นเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยปีนี้ ที่สามารถผ่านการประเมินด้านความยั่งยืนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกทั้งดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices และ FTSE4 Good Emerging Index สิ่งเหล่านี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความมุ่นมั่นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มทรูในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยกลุ่มทรู จะเดินหน้ายกระดับและพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของทรมูฟ เอช ในการพัฒนาโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสุด การมอบการใช้งานดาต้าและแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับค่าบริการที่คุ้มค่า สิทธิพิเศษหลากหลายผ่านแอพพลิเคชั่น TrueID และ TrueYou รวมถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ช่วยเร่งการเติบโตของฐานลูกค้าและรายได้ของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งทรูมูฟ เอช มีฐานลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 26.7 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส ทั้งนี้ รายได้จากบริการนอนวอยซ์ของทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากการเติบโตทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงิน สิ่งเหล่านี้ ผลักดันให้รายได้จากการให้บริการของ ทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากปีก่อนหน้า เป็น 17.1 พันล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมมีจำนวนรวมกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า
บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของทรูออนไลน์ ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส ปี 2560 ด้วยฐานผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 3.0 ล้านราย และรายได้ที่เติบโตประมาณร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า แม้การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับที่สูง ทรูออนไลน์ ยังคงมุ่งเน้นในการมอบบริการไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงและแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการไฟเบอร์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้นำในตลาดบรอดแบนด์สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ด้วยการนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรและโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในพื้นที่ต่างจังหวัด จะผลักดันให้บริการบรอดแบนด์เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป
คอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายและครบครันของทรูวิชั่นส์ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ผนวกกับจุดแข็งด้านการถ่ายทอดสดรายการชั้นนำและความคมชัดของภาพระดับเอชดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้ค่าสมาชิก และจำนวนผู้สมัครสมาชิกทรูวิชั่นส์เติบโต โดย ณ สิ้นไตรมาส ปี 2560 ทรูวิชั่นส์ มีฐานลูกค้ารวมจำนวน 4.0 ล้านครัวเรือน นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถรับชมคอนเทนต์คุณภาพเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายของกลุ่มทรู โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น TrueID สิ่งเหล่านี้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรู และส่งผลให้เพิ่มการสมัครใช้บริการหลากหลายอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรูอีกด้วย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *