ติดต่อเรา

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดสัมมนา “Smart Tourism and Hospitality Seminar” พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสู่ระดับประเทศ

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดสัมมนา “Smart Tourism and Hospitality Seminar” โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Dimitrios Buhalis,Ph.D มาให้ความรู้แก่อาจารย์ เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ร่วมมือในงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับประเทศ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *