web analytics

ติดต่อเรา

“Honda e:TECHNOLOGY” เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

ฮอนด้า แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนำเสนอคุณค่าใหม่แห่งยนตรกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและเทคโนโลยีความปลอดภัย เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ตอบรับกับวิสัยทัศน์ 2030 ของฮอนด้า ที่มุ่งเน้นด้านการส่งมอบความสุขและเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิต โดยมีเป้าหมายภายใต้ 2 ทิศทางหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่สังคมปลอดมลพิษ (Carbon-free Society) และด้านความปลอดภัย เพื่อก้าวไปสู่สังคมปลอดอุบัติเหตุ (Collision-free

Read more