web analytics

ติดต่อเรา

DP Survey ผนึกกำลัง Robinhood ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจภัยให้แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์

DP Survey ผนึกกำลังจับมือกับ Robinhood ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจภัยให้แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์ นายจุมพล ริมสาคร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด พร้อมด้วย นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ

Read more

DP Survey ผนึกกำลัง OR ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto

DP Survey ผนึกกำลังความร่วมมือกับ FIT Auto ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า DP Survey ในการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย เสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

Read more