web analytics

ติดต่อเรา

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ พร้อมดูแล “คนอยากมีลูก” ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า 17.5% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ หรือ 1 ใน 6 ของประชากรทั่วโลก กำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยจำนวนตัวเลขของผู้ประสบภาวะมีบุตรยากในประเทศที่มีรายได้สูงอยู่ที่ 17.8% และ 16.5% 1 สำหรับประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยในระดับปานกลาง สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ และอัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรทั่วโลก

ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบัน รวมทั้งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคู่แต่งงานทั่วโลก แม้แต่คู่แต่งงานในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มประสบภาวะมีบุตรยากสูงขึ้น  และหันมาใช้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อย ๆ นี้เอง ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความชำนาญในการรักษาโรคยากซับซ้อนมีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางมากถึง 30 สาขา ได้มีการก่อตั้ง “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ” ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภาวะมีบุตรยากได้อย่างครอบคลุม เช่น ให้คำปรึกษาสำหรับคู่แต่งงาน ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ฝากไข่ ฝากสเปิร์ม แช่แข็งตัวอ่อน และดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้บริการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ไปจนถึงการคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย และเติบโตเป็นเด็กที่มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ ณ Sky Lounge ชั้น 22 โรงพยาบาลเมดพาร์ค โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมด้วยแพทย์ประจำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก เช่น ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ สูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งสำคัญนี้ เพื่อประกาศความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ประสบภาวะมีบุตรยากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาขอรับคำปรึกษา จนถึงวันที่คลอดทารกอย่างปลอดภัยเป็นโซ่ทองคล้องใจในครอบครัวได้สำเร็จ

ผู้เข้ารับบริการทุกคู่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ชำนาญการซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ และเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์รักษาภาวะมีบุตรยากในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนถึง 30 ปี พร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และมีใบประกาศนียบัตรรับรองระดับนานาชาติ ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ดูแลคนไข้ภาวะมีบุตรยากด้วยความเข้าอกเข้าใจ

ภายในงานแถลงข่าว นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ หัวหน้าศูนย์เมดพาร์ค ไอวีเอฟ ย้ำถึงการมุ่งเน้นให้การรักษาด้วยความใส่ใจ ซึ่งแพทย์ผู้มีประสบการณ์รักษาคนไข้มีบุตรยาก จะซักถามถึงสาเหตุและปัจจัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อนำมาพิจารณาแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปของคู่แต่งงานแต่ละคู่ แต่ละคน นำไปสู่การออกแบบการรักษาด้วยวิธีและขั้นตอนที่เหมาะสมกับคนไข้อย่างแท้จริง เช่น การทำไอวีเอฟ (IVF – In vitro fertilization) การทำอิ๊กซี่ (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection) การผ่าตัดทางนรีเวชหรือการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะในเพศชายถ้ามีความจำเป็น การกระตุ้นไข่ ช่วงเวลาในการเก็บเซลล์ไข่ การคัดเลือกสเปิร์ม การเลือกตัวอ่อนที่คุณภาพดีมีความสมบูรณ์เพื่อย้ายเข้าไปฝังในโพรงมดลูก ซึ่งการรักษาทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญ หากมองข้ามไปแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ทันที

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ เป็นศูนย์เปิดใหม่ล่าสุด จึงมีการนำอุปกรณ์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพระดับสากล เช่น การคัดเลือกตัวอ่อนด้วยระบบเอไอชื่อว่า ไอด้าสกอร์ (iDAScore) ซึ่งเป็นการให้คะแนนและติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนทุกตัว ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Timelapse กล้องบันทึกภาพซึ่งติดตั้งอยู่ในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน Embyoscope Plus ทำหน้าที่ติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและนำมาเรียงเป็นวิดีโอ ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์แบบตู้รุ่นเก่า ซึ่งเป็นการรบกวนตัวอ่อนและมีผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งชิป (RFID Tags) บนภาชนะเก็บไข่ สเปิร์ม และตัวอ่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น การสลับไข่กับสเปิร์มของคู่อื่น  การสลับตัวอ่อนคุณภาพดีกับตัวอ่อนผิดปกติ เป็นต้น โดยจะนำมาใช้ควบคู่กับระบบระบุตัวตนของผู้เข้ารับบริการ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ และการสแกนใบหน้า โดยทุกกระบวนการของการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก จะถูกออกแบบให้อยู่ภายในศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยไม่ต้องถูกส่งตัวไปตรวจหรือรักษาตามแผนกต่าง ๆ ร่วมกับคนไข้ทั่วไป

เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอ่อนที่ได้รับการคัดเลือกนำไปฝังในโพรงมดลูกมีคุณภาพดี และลดโอกาสการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก ในขั้นตอนเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจึงได้มีการใช้เทคโนโลยีตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม ตรวจโครโมโซมเพื่อหาความผิดปกติของตัวอ่อนอย่างละเอียด ด้วยเครื่อง Next-generation sequencing (NGS) ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้สูงถึง 60 – 70%

หลังจากนั้น เมื่อผู้เข้ารับบริการสามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ จะดูแลว่าที่คุณแม่ร่วมกับแพทย์แผนกต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด กุมารแพทย์เฉพาะทางเวชบำบัดวิกฤต (NICU) กุมารแพทย์ และคลินิกนมแม่ เพื่อสนับสนุนให้ว่าที่คุณแม่และทารกน้อยมีสุขภาพดี สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานที่สุดเท่าที่ต้องการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ชื่อว่ามีห้องคลอดและห้องพักหลังคลอดที่มีทัศนียภาพของสวนเบญจกิติ และคุ้งบางกะเจ้าที่สวยงามประทับใจ ตัวศูนย์และห้องต่าง ๆ ยังตั้งอยู่ภายในอาคารที่ติดตั้งระบบแรงดันบวก (Positive Pressure) สามารถกรองฝุ่นละออง สารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย และป้องกันไม่ให้ไหลกลับเข้ามาภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับอากาศที่มีคุณภาพดีตลอดเวลาที่เข้Pารับบริการภายในโรงพยาบาลเมดพาร์ค

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *