web analytics

ติดต่อเรา

เอพี ไทยแลนด์ Repurpose for Community มอบกระจกโค้งจากงานนิทรรศการ สนับสนุนชีวิตดีๆ ให้สังคมไทย

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ภายใต้คำมั่นสัญญา หรือ Brand Promise “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” โดย นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร  “ส่งมอบกระจกโค้ง” จำนวน 5 50 ชิ้น จากนิทรรศการ SIT/VID/ME นั่งด้วย/กัน ซึ่งจัดขึ้นในงาน Bangkok Design Week 2022 ที่ผ่านมา ให้กับ 3 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตวัฒนา เขตคันนายาว และเขตดุสิต  เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมความปลอดภัย ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างชีวิตดีๆ ให้กับ ทุกคนในสังคม ถือเป็นหนึ่งในแนวคิด Repurpose for Community วันนี้เพื่ออนาคตวันข้างหน้า ที่เอพี ไทยแลนด์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เริ่มนำร่องส่งมอบแก่ทางเขตวัฒนาโดยมี นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา  เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตวัฒนา

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ปรัชญา COMMUNITY OF THE FUTURE กับการ EMPOWER สังคมไทย ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและส่งเสริมคอมมูนิตี้ต่างๆ ในสังคม ให้มีความสุขและเติบโตสู่การมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้อย่างยั่งยืน

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *