web analytics

ติดต่อเรา

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมของคนไทยในการพัฒนาความมั่นคงด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาวัคซีนต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาและยังเตรียมพร้อมพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ด้วย ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.