web analytics

ติดต่อเรา

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2564

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าฮกลกซิ่ว” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เหรียญดังกล่าวได้รับการปลุกเสกโดย หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตไม่ให้ประมาทในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริษัทฯ ตระหนักเห็นว่าเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดช่วงหนึ่ง  จึงได้ร่วมสนับสนุน “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ” ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากการเมาสุราแล้วขับรถ รวมทั้งรณรงค์เตือนสติผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังไม่ประมาท เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่โทร และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *