ติดต่อเรา

ผู้บริหาร บสย. สละเงินเดือนทำประกันภัย โควิด-19 ให้บุคลากรทุกระดับ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยรองผู้จัดการทั่วไปทั้ง 6 ท่าน สละเงินเดือนส่วนตัวทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส  โควิด-19 ให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 460 คน ซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของ บสย. โดยร่วมรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบกลุ่ม จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีวงเงินคุ้มครอง 700,000 บาทต่อคน คุ้มครองทันที เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้พนักงาน บสย. ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระ 2

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *