ติดต่อเรา

ททท. ชวนเที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12

 

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมพลัง สตรีท่าฉลอม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กําหนดจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยท่ีท่าฉลอม ครั้งที่ 12 “ตอน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน” ณ บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

“สมุทรสาคร” นับว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ํา โดยเฉพาะสัตว์น้ําทะเล จึงทําให้มี การประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง มีเรือประมงที่ทันสมัยนับพันลํา และสามารถจับสัตว์น้ําได้ เป็นปริมาณมากที่สุดของประเทศจนได้รับขนานนามว่า “ครัวของประเทศไทย” และในส่วนของเมนูปลาทู วัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์มากในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นฤดูกาลทางธรรมชาติที่ชาวประมงจะออกเรือ จับปลาทูก้นอ่าวไทย และได้ปลาที่มีคุณภาพดีกลับเป็นจํานวนมากเพื่อมาประกอบอาหาร

ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานโดยชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ได้จัดสรรและคัดหาเมนูเด็ดชวนลิ้มลอง ปรุง จากปลาทูสดก้นอ่าวไทยในฤดูท่ีอร่อยท่ีสุดมากมาย กว่า 30 เมนู อาทิ สุกี้ปลาทู ส้มตําปลาทู ซาลาเปาไส้ปลาทู ก๋วยเตี๋ยวปลาทู ปลาทูต้มกะทิสายบัว เม่ียงปลาทู ปลาทูลุยสวน ขนมปังหน้าปลาทู ขนมจีนน้ํายาปลาทู ทอดมัน ปลาทู เป็นต้น ส่วนกิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจําหน่ายอาหารทะเลราคาย่อมเยา ทั้งสด แห้ง แช่แข็ง และแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง และสินค้าโอ ทอปคุณภาพเยี่ยม นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงมากมาย อาทิ แวะกราบหลวงปู่แก้ว ชมวิหารนกนางแอ่น ณ วัดช่องลม นั่งรถสามล้อถีบย้อนประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่า ฉลอม (สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย) ชมวิถีชาวท่าฉลอมตลอดสองฝั่ง แวะเที่ยวชมสถานีรถไฟ บ้านแหลม-แม่กลอง และสักการะบูชาสมเด็จองค์พระปฐมพระพุทธสิขีจักรพรรดิมุนีสัมพุทธชยันตรีศรีสาคร ณ วัดแหลมสุวรรณาราม

อีกทั้งในช่วงเดียวกันได้มีการจัดงาน “ประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม” ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ณ บริเวณอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม ททท.สํานักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 และงานประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม พร้อมทั้งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *