ติดต่อเรา

วาโก้ สานต่อกิจกรรมดี ๆ โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จับมือ 29 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ  สานต่อกิจกรรม “Wacoal Cares for Your Breast. Mammogram Saves Your Life” ปีที่ 10 รณรงค์สตรีไทยตรวจสุขภาพเป็นประจำ รู้เท่าทัน “มะเร็งเต้านม” เป็นได้รักษาได้ หากตรวจพบเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่ยังคงครองตำแหน่งโรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้หญิงไทย

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีไทยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ โดยทุกปีจะพบผู้ป่วยใหม่เป็นโรคนี้มากกว่า 13,000 ราย แต่มะเร็งเป็นโรคที่หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจะมีโอกาสรักษาหายสูง ดังนั้นการตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำจึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้รู้เท่าทันโรคมะเร็ง ซึ่งวาโก้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้มาตลอดเพื่อให้สตรีไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ที่แนะนำให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปตรวจเป็นประจำทุกปี หรือผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไปที่มีคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม

ปัจจุบัน การตรวจแมมโมแกรมเป็นเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่วงการแพทย์ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของโรคที่ร่างกายมักไม่แสดงความผิดปกติใด ๆ

สำหรับปีที่ 10 ของกิจกรรม Wacoal Cares for Your Breast. Mammogram Saves Your Life โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ผนึกกำลังร่วมกับสถานพยาบาล 29 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช มอบบัตรตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์แก่ลูกค้าวาโก้ ที่มียอดสะสมซื้อชุดชั้นในถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากผู้ไม่ประสงค์รับบริการด้วยตนเอง ก็สามารถมอบสิทธิ์นี้ให้แก่คนที่รักและห่วงใยเพื่อไปใช้บริการแทนได้ หรือเลือกส่งต่อความปรารถนาดีนี้ให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “แมมโมแกรมการกุศล” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้สิทธิ์แทนได้เช่นกัน

ทั้งนี้ วาโก้มอบบัตรตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าวาโก้ที่เป็นสมาชิก His&Her ที่มียอดสะสมซื้อชุดชั้นในวาโก้ ครบ 12,000 บาท (สุทธิ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2562 จะได้รับบัตร VIP ตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ 1 ใบ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ ณ สถานพยาบาลที่ร่วมรายการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.0-2296-9979

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *