web analytics

ติดต่อเรา

บางกอกแอร์เวย์ส เสิร์ฟขนมไหว้พระจันทร์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ปี 2562 โดยจะเสิร์ฟขนมไหว้พระจันทร์ (ไส้ลูกบัวหอมไข่เค็ม) ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ บนทุกเที่ยวบิน ทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 13 กันยายนศกนี้

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokair.com หรือ Call Centerโทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.