ติดต่อเรา

Howden Maxi มอบรายได้กว่า 900,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

นายจิตวุฒิ ศศิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันภัยที่ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้า จัดกิจกรรมเพื่อสังคม 1MFOR$1M หรือ Million for a Million ‘ปั่นด้วยรัก ปลูกด้วยใจ รวมจังหวะหัวใจส่งต่อให้น้อง’ ปั่นจักรยานเก็บขยะ ระยะทาง 10 กม. พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีทีมผู้บริหารจาก Howden Asia, Howden Group, DUAL และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกิจกรรม ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ลดมลพิษทางอากาศ เสริมสร้างจิตสำนึก รักษ์ป่า รักษ์น้ำ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน ที่ส่งผลให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง

นอกจากนี้ บริษัทยังมอบรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรม จำนวน 911,999 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้ดร.ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานมูลนิธิมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *