ติดต่อเรา

พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1

“พีทีจี เอ็นเนอยี” เดินหน้าจัดกิจกรรม “โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข ที่ยั่งยืน”

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข ที่ยั่งยืน” เพื่อต่อยอดจาก โครงการรวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง สู่ โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

โดยภายในงานนี้มีกิจกรรมมากมายภายในงาน ได้แก่ หน่วยตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่นิทรรศการแสดงความรู้เรื่อง “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และขยะทางทะเล”การจัดแสดงสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมอาชีพในชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม และกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง ในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่ายชายเลนของเด็กนักเรียน ประกอบกับยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร (คลังน้ำมัน) กับหน่วยงานราชการชุมชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วม และสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอ โครงการนี้จึงเกิดขึ้น ผมในฐานะตัวแทนแทนของ PTG ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความร่วมมือจนโครงการนี้เกิดขึ้นทางได้ โดยการจัดกิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดแก่การเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน” นายพิทักษ์ กล่าว

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *