ติดต่อเรา

กลุ่มสยามกลการ Share ความสุข เติมฝัน “รร.บ้านชากนอก” จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม Care & Share : Back to School  โดย 27 บริษัทในกลุ่มสยามกลการ ให้ความสำคัญการศึกษาเด็กไทยเป็นหัวใจหลักขององค์กร ได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แชร์ความสุข เติมฝัน….เพื่อโรงเรียนน้อง ในการกั้นห้องเรียน – ทา – ปลูกต้นไม้ – ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน และปูหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของ Think Earth :  คืนชีวิต คิดห่วงใยในผืนโลก ณ โรงเรียนบ้านชากนอก จังหวัดชลบุรี

ที่สำคัญ เพื่อเติมฝัน และเพิ่มสีสัน แชร์ความสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านชากนอก ได้มีบรรยากาศมีพื้นที่ห้องเรียนสวย น่าเรียน น่าอยู่ และครูได้ทำหน้าที่พัฒนาอนาคตของชาติ ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้โปรเจค เพื่อสังคม Care & Share : Back to School  ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ ในการกั้นห้องเรียน – ทาสีอาคารและล้อยางรถ – ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว – ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน และปูหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ โดยได้พลังความสามัคคีจากคณะผู้บริหาร  และเพื่อนพนักงานกลุ่มสยามกลการกว่า 250 คนได้ทำงานร่วมกันเป็น Team Work  

นำทีมโดย คุณประกาสิทธิ์  พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณสมคิด เลี้ยงพานิช ที่ปรึกษา คุณไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และ คุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่อยากเห็นทุกคน Share ความสุข กลับไปสู่เด็ก ๆ ในพื้นที่พัทยา ในรูปแบบของการ “ให้” การศึกษา ที่เป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และมอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา และอื่น ๆ มูลค่า 900,000 บาทโดยโรงเรียนบ้านชากนอกก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2483  มีนักเรียน 400 คน, คุณครู  14 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง ป.6  ซึ่งจากสภาพโดยรวม คือ นักเรียนมีห้องเรียนไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ปัจจุบัน ดร.ศิรินทร์รัตน์ สมัครสมาน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากนอก โรงเรียนบ้านชากนอก จังหวัดชลบุรี

บริษัท สยามกลการ  จำกัด กำลังก้าวสู่ 67 ปี ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย ได้ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบโครงการ Think Earth หรือ คืนชีวิตคิดห่วงใยในผืนโลก มาตั้งแต่ปี 1990 ได้ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้เกิดความรักช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ เพื่อให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” แก่สังคมไทย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *