ติดต่อเรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทริปเส้นทางสายไหม

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร, จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทั้งในด้านการออกแบบ นวัตกรรม ช่องทางการตลาด ซึ่งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ผลิต โดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *