ติดต่อเรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจบริการที่กำหนด อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด, ธุรกิจบริการช่าง (ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่น ๆ)  ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสปา ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “DBD Service X Startup” ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการของไทย โดยจะได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษาจากธุรกิจ Startup ที่มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในการแก้ไขจุดอ่อนในการทำธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการสร้างโอกาสทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้สามารถขยายตัว สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ

ถึงเวลาคว้าโอกาสในการยกระดับการบริการ  หากผู้ให้บริการท่านใดสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ได้ที่  www.dbdservicexstartup.com   ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : Facebook.com/Smartstartup.DBD/ โทร.0-2962-9955, 09-5949-4632, 06-2647-6522 E-mail : [email protected] Website : www.dbdservicexstartup.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *