ติดต่อเรา

Marketing Mega Trend 2019 : โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME

ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนถึงระดับที่สามารถต่อยอดสู่สากลพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management และ ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด มาถ่ายทอดการใช้ Digital Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การตลาด Mega Trend ที่ SME ต้องรู้และนำไปประยุกต์ใช้” โดยมี ศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคม SME สงขลาและ สมหมาย เจ่งถาวร กรรมการ/ประธานฝ่าย SME หอการค้าจังหวัดสงขลา ชีวนันท์ ชีทรัพย์เจริญ ประธานบีสคลับสงขลาร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องเทพธาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *