ติดต่อเรา

DITP ชี้แนะผู้ประกอบการไทยพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดเผยว่า Woolworths ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียได้เปิดตัวร้าน The Kitchen ภายใต้แนวคิด Health & Wellness หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตที่ Double Bay นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

“ร้าน The Kitchen” จะเป็นศูนย์รวมของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น โดยเน้นไปที่อาหารเพื่อสุขภาพ (สินค้าประเภท Good for… Free from… ออร์แกนิกส์ และอาหาร Vegan) อาหารและผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ Macro (Home Brand) โดยแยกออกเป็นโซน ดังนี้ โซนดอกไม้ โซน Juice bar ได้แก่ เครื่องดื่ม Kombucha สดจาก tap โซนอาหารสด ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อ อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง โซน dine-in café และโซนอาหารเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ โดยรวมไปถึงอาหารปรุงสด รวมอยู่ด้วยกันภายในร้าน

“นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลกใหม่กว่า 500 รายการที่รับซื้อจากผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก Hemp ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์และผลิตภัณฑ์ Free range รวมไปถึงข้าวหอมมะลิออร์แกนิกส์ไทยภายใต้แบรนด์ Macro และ Cracker Riceberry อีกทั้งยังใช้รถเข็นและตะกร้าที่ทำจากขวดและพลาสติก Recycle เพื่อลดปริมาณขยะเหลือทิ้งและการผลิตที่ยั่งยืน (sustainable) และจะเป็นร้านนำร่อง หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายไปยัง Woolworth สาขาอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย” นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองซิดนีย์ กล่าว

แนวคิดของ Woolworths ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียมีความสอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของโลกที่มีมากขึ้น และตรงกับความต้องการการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทางสำนักงานฯ จึงอยากเสนอแนะให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าอาหารพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพมากขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือช่องทางสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *