web analytics

ติดต่อเรา

36 วาระ 36 ปี ของดีมุกดาหาร 25-27 กันยายนนี้

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชัยณรงค์ กาญจะนะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม นายสหุฤทธิ์ ชาญวนังกูร ร่วมแถลงข่าว จัดงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดหารครบรอบ 36 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน กระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ขับเคลื่อนแคมเปญ 36 วาระ 36 ปี มุกดาหาร ตลอดปี 2561 ทำให้จังหวัดมุกดาหารพลิกโฉมใหม่ โดยเฉพาะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช หรือปู่ศรีมุกดา ซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาค ความสูง 20 เมตร ยาว 122 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรครึ่ง ตั้งตระหง่านบนลานหิน ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  โรงแรมห้องพักบางแห่งถูกจองเต็มติดต่อกัน 3 วัน นักท่องเที่ยว นักแสวงโชค เดินทางมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและศรัทธาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อตอกย้ำให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะเมืองการค้า การลงทุน การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยงบนเส้นทาง EWEC

ในห้วงเดือนกันยายน 2561 จังหวัดมุกดาหารมีกิจกรรมที่สำคัญเกิดขึ้น อาทิ พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรีเจ้าเมืองคนแรก ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างหอประชุมเจ้าจันทกินรี อดีตเจ้าเมืองมุกดาหาร พิธีเปิดอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อำเภอดอนตาล ซึ่งภายในอุทยานจะมีแลนด์มาร์คหลายจุด เช่น บ้านต้นไม้ชนเผ่า สะพานชมเฟริ์น เป็นต้น งานOTOP นวัตวิถี 36 ปี มุกดาหาร จำนวน 20 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การเดินเท้าจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ทุกวันแรม 1 ค่ำของเดือน ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมชาวมุกดาหารจะเดินเท้าสวดมนต์บทอิติปิโส 108 จบ และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างบารมี และการเปิดระบบแสงสีองค์พระใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาท ภูมโนรมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้องค์พระใหญ่สวยงามตระการตาเอื้ออำนวยให้แก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ศรัทธามากราบไหว้ ชมบรรยากาศและถ่ายภาพสามมติยามค่ำคืน เปิดตลาดอินโดจีนไนท์บาร์ซาร์ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ ชิม ช้อป ชม วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงอย่างจุใจ  และเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ “สายธารแห่งศรัทธา พญานาคาลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร” จะตั้งอยู่ตามอำเภอติดชายโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสายบุญลูกศิษย์พญานาคาแห่งลุ่มน้ำโขงได้ กราบขอพรได้ตลอดทั้งปี

สัมผัสประสบการณ์ใหม่… ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี … ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย

ชุดการแสดง “ออนซอนบ้านแข้” ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี เป็นเพียงวิถีชีวิตเสี้ยวหนึ่งที่ชุมชมถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตผ่านบทเพลง ท่วงท่าและการฟ้อนรำ แต่ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุกดาหาร 20 หมู่บ้าน 20 เส้นทางท่องเที่ยว ที่กระจายอยู่แต่ละอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีภูมิปัญญาหลากหลายอาทิ ด้านการทำอาหาร การทอผ้า การจักสาน ประเพณีวัฒนธรรม การเหยา การเส็งกลองกิ่ง มีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นศูนย์รวมจิตที่มีอายุมากกว่า 300 ปี มีแหล่งธรรมชาติ มีที่พักโฮมสเตย์ ที่สดใหม่ สวย สะอาดและปลอดภัยที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว นักการเดินทางที่จะต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ค้นหาและสัมผัส ถึงรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่ ที่เดียวOTOP นวัตวิถี มุกดาหาร

นายสหุฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวสนับสนุนว่า มุกดาหารมีวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ที่แตกต่างจากหลาย ๆ แห่งในประเทศไทย จังหวัดเล็ก ๆ แต่แฝงด้วยเสน่ห์วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง ตำนานแห่งอารยธรรมเก่าแก่ วันนี้มุกดาหารถึงแม้จะเป็นเมืองรอง เมืองชายแดน แต่น่าเที่ยว น่าลอง น่าสัมผัส เพราะมีครบทุกรสชาติแล้วยังสามารถเชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สะหวันนะเขต สปป.ลาว เว้ ดานัง ฮอยอัน สส.เวียดนาม และห้ามพลาดค่าใช้จ่ายมาเที่ยวเมืองรองยังได้สิทธิพิเศษที่สามารถนำใบเสร็จจากการท่องเที่ยวไปลงหย่อนภาษีได้อีกด้วยแน่นอนว่า การท่องเที่ยวจะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง เติบโตเพราะเกิดการสร้างงานและรายได้อย่างทั่วถึง ครบวงจร และยั่งยืน

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้มุกดาหารพร้อมแล้วที่จะเปิดเมืองด้วยกิจกรรม 36 วาระ 36 ปี มุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก จึงขอเชิญชวนมาร่วมฉลองเมืองมุกดาหาร มาชม ชิม ช้อป ท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม  ซึ่งนอกจากจะได้เที่ยวตลาด ชมธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันงดงามที่แฝงด้วยรอยตำนานแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขงที่มีมาแต่โบราณแล้ว มุกดาหารยังเป็นเมืองรองที่มีมนต์เสน่ห์น่าเที่ยวยังจะได้สิทธิพิเศษที่สามารถนำใบเสร็จจากการท่องเที่ยวเมืองมุกดาหารไปลงหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะสร้างความพร้อมและการรับรู้ให้คนทั่วไป หรือจะเป็นนักการค้า นักลงทุน นักท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักจังหวัดมุกดาหารมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะระดับชุมชนให้เข้มแข็ง คึกคัก กระจายงานและรายได้อย่างทั่วถึง ครบวงจร และยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมและการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม สกลนคร มุกดาหาร โทร.0-4251-3490-1  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร โทร.0-4261-1306

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *