ติดต่อเรา

“พระพุทธเจติยคีรี” แห่งวัดท่าขนุน

“วัดท่าขนุน” เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 23 จุดเด่นของวัดคือ พระพุทธเจติยคีรี ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 200 ขั้น จึงจะถึงยอดเขาที่ตั้งของเจดีย์ เป็นจุดชมวิวมุมสูงของอำเภอทองผาภูมิ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ร่มรื่นเขียวขจีได้อย่างทั่วถึง “วัดท่าขนุน” หรือที่ชาวทองผาภูมิรู้จักกันในนามชื่อ “วัดหลวงปู่สาย” ศาสนสถานแห่งนี้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญ พม่า และกะเหรี่ยง ที่เลื่อมใสศรัทธาตลอดมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปูชนียสถานสำคัญคือ พระอุโบสถคอนครีตเสริมเหล็ก พระพุทธเจติยคีรี สร้างจากศิลปะพม่า รวมทั้งพระเจดีย์ 80 พรรษา

เดิมเป็นที่ดินของตระกูลนกเล็กได้ถวายแด่ หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เพื่อสร้างวัด เมื่อหลวงปู่พุกมรณภาพ พระอาจารย์ไตแนม ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง เป็นเจ้าอาวาสได้บูรณะพัฒนาวัดโดยการสร้างมณฑปพระพุทธบาท ผู้ให้ความอุปถัมภ์คือ ผู้ใหญ่บ้านทม หงสาวดี เมื่อพระอาจารย์ไตแนม มรณภาพลง วัดท่าขนุนได้กลายเป็นวัดร้างไปชั่วระยะหนึ่ง จนกระทั่ง “หลวงปู่สาย อคฺควํโส” (พระครูสุวรรณเสลาภรณ์) เดินธุดงค์มาจากจังหวัดนครสวรรค์ และปักกลดพักที่วัดร้างแห่งนี้ ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่าน จึงได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษา และพัฒนาวัดสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นวัดประจำอำเภอทองผาภูมิมาจนทุกวันนี้ ซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของอำเภอทองผาภูมิ เป็นพระที่มีความสำคัญในด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป

เนื่องจากหลวงพ่อสายเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน จึงมีการสร้างกุฏิขึ้นเพื่อเก็บสังขารของท่านซึ่งไม่เน่าเปื่อยไว้ในโลงแก้ว ให้ผู้นับถือศรัทธาแสดงความเคารพ จึงว่ากันว่าหากใครเดินทางมาทองผาภูมิ แล้วไม่มานมัสการหลวงพ่อสายที่วัดท่าขนุนก็เหมือนกับเดินทางมาไม่ถึงทองผาภูมิ

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง #เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวไทย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *