web analytics

ติดต่อเรา

มาสด้า ปรับโครงสร้าง ดันคนไทย นั่งแท่น

มาสด้า ปรับโครงสร้าง สั่นสะเทือนวงการยานยนต์อีกครั้ง ดันคนไทยนั่งแท่นบริหารแบบครบชุด ทุกฟังก์ชั่น ถือเป็นการสร้างปรากฎการณ์ใหม่

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้าเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนเริ่มเข้ามาบริหารงานกับมาสด้าในตำแหน่ง ประธานบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา จากความลงตัวของการทำงานระหว่างคนไทยด้วยกัน ส่งผลให้มาสด้า ก้าวเติบโตอย่างร้อนแรง และสำหรับวันนี้ เป็นความท้าทายใหม่ มาสด้า ปรับทัพองค์กรอีกครั้ง โดยดันคนไทยนั่งแท่นบริหารแบบยุกชุด ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของการบริหารงาน

“การปรับองค์กรครั้งนี้เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ความแข็งแกร่งภายใต้ ONE MAZDA TEAM เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับปรัชญาการบริหารงานขององค์กรมาสด้า หรือ MAZDA WAY โดยมีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นคอยสนับสนุน มร. อัตสึชิ ยาซูโมโต้ เป็นรองประธานบริหาร ส่วนรองประธานบริหารอีก 2 คน คือ มร. ฮิโรโนริ ทานากะ รองประธานฝ่ายวางแผนองค์กร และ มร. ฮิโรชิ คูโก รองประธานฝ่ายบริการลูกค้าและอะไหล่ ได้กลับไปรับหน้าที่ใหม่ที่ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น”

สำหรับผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการปรับมีดังนี้ นายพาสกาล เศรษฐบุตร รองประธานบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่ายและบริหารความพึงพอใจลูกค้า กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่าย การบริหารงานด้านความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับลูกค้า

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ กำกับดูแลงานด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดดิจิตอล การวางแผนผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการทำงานสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ

ดร. ปณัสย์ บุญค้ำ รองประธานบริหาร ฝ่ายบริการหลังการขาย งานอะไหล่ และบริการภูมิภาค กำกับดูแลการฝ่ายบริการหลังการขายทั้งระบบ นายสมหมาย แซ่อึ้ง รองประธานบริหาร ฝ่ายขาย กำกับดูแลงานด้านการขายทั่วประเทศ นางสาวสุวรรณี ชุติรัตนโรจน์ รองประธานบริหาร ฝ่ายบริหารงานองค์กร กำกับดูแลงานด้านการบริหารงานองค์กร ฝ่ายบัญชี การเงิน และระบบไอที

นางสาวจีรภา เสพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส การฝ่ายอะไหล่ และระบบขนส่ง
กำกับดูแลด้านระบบขนส่งทั้งรถยนต์ใหม่ การขนส่งอะไหล่ ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ มร. เคนจิ ซาโต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนองค์กร กำกับดูแลงานด้านการวางแผนองค์กร

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมาสด้าในวันนี้ ได้ออกประกาศนโยบายการบริหารองค์กรของมาสด้าภายใต้ปรัชญา Mazda Way “common philosophy principle for good work which all employees in Mazda group must have”

1. INTEGRITY: We keep acting with integrity toward our customers, society and our own work.
ซื่อสัตย์จริงใจ: รักษาความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า สังคม และงานที่ทำ
2. BASICS/ FLAWLESS EXECUTION: We devote ourselves to the basics, and make steady efforts in a step by step fashion.
เรียบง่ายไม่บกพร่อง: ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่ายและดำเนินงานตามขั้นตอน
3. CONTINUOUS KAIZEN: We continue to improve with wisdom and ingenuity.
พัฒนาต่อเนื่อง: พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. CHALLENGER SPIRIT: We set a high goal, and keep challenging to achieve it.
พลังใจผู้กล้า: ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแล้วตั้งใจให้ประสบผลสำเร็จ
5. SELF INITIATIVE: We think and act with “Self-Initiative”
ริเริ่มสิ่งใหม่: คิดริเริ่มและลงมือทำสิ่งใหม่ด้วยตนเอง
6. TOMOIKU: We learn and teach each other for our mutual growth and success
แบ่งปันเรียนรู้: เรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กันละกัน เพื่อก้าวที่เติบโตและสำเร็จไปด้วยกัน
7. ONE MAZDA: We think and act with the view of “One Mazda”
มาสด้าหนึ่งเดียว: คิดและลงมือทำเพื่อภาพใหญ่ขององค์กร และความเป็นหนึ่งเดียวกันของมาสด้า

นอกจากนี้มาสด้ายังได้วางคอนเซ็ปต์สำหรับการให้บริการหลังการขาย ด้วยปรัชญาการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ครอบครองรถมาสด้า ภายใต้แนวคิด “Feel the Passion” 6 principles of customer care
1. Devotion มุ่งมั่นดูแลด้วยใจ 2. Competency มีความรู้ความสามารถ 3. Empowerment กล้าตัดสินใจทุกระดับ 4. Effectiveness มีประสิทธิผล 5. Efficiency มีประสิทธิภาพ และ 6. Fairness มีความเป็นธรรม

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *