web analytics

ติดต่อเรา

กลุ่มทรู จับมือ ofo บุกตลาด smart bike sharing ในประเทศไทย

กลุ่มทรู โดย ทรูมูฟ เอช และ ทรูมันนี่  ประกาศความร่วมมือกับ ofo ผู้นำบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลก บุกตลาด Smart Bike Sharing ในประเทศไทย   โดยกลุ่มทรู จะนำ true smart iot platform ทั้ง Technology NB IoT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์ หรือ IOT จากทรูมูฟ เอช และ Digital Payment จากทรูมันนี่ เข้าร่วมเติมเต็มการให้บริการจักรยานของ ofo ในประเทศไทย ซึ่งต้องอาศัยโครงข่าย 4G+ที่ครอบคลุมที่สุดของ
ทรูมูฟ เอชในการเชื่อมต่อหรือคอนเน็คกับจักรยานได้ตลอดเวลา โดยปัจจุบัน 
ofo ได้นำร่องให้บริการจักรยานรุ่นใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรม Smart Lockในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวมกว่าหนึ่งหมื่นสามพันคัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วยให้มีสุขภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้าง “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (smart campus)” เพื่อต่อยอดไปสู่ “เมืองอัจฉริยะ (smart city)” ในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ ofo ถือเป็นผู้นำบริการจักรยานสาธารณะแบบไร้สถานีอันดับหนึ่งของโลก ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจุบันเปิดให้บริการครอบคลุมกว่า 170 เมืองทั่วโลก อาทิ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย คาซัคสถาน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ด้วยจำนวนจักรยานมากกว่า 10 ล้านคัน โดยมีการใช้บริการสูงกว่า 25 ล้านครั้งต่อวัน

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *