ติดต่อเรา

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโครงการ “เรื่องเงิน เรียนง่าย” ปี 3 ปลูกฝังวินัยทางการเงิน ให้ความรู้เยาวชนไทย

นายฐากร ปิยะพันธ์ (กลาง-เสื้อฟ้า)  ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “เรื่องเงิน เรียนง่าย”  ปีที่ 3  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจาก 10  โรงเรียนในสังกัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน”  ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและบริษัทในเครือ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *