web analytics

ติดต่อเรา

พลังผู้หญิงกล้าเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม

แม้ผลสำรวจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ในประเด็นอาชีพและรายได้ โดยสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ประจำปี 2559 ชี้ให้เห็นว่า ความเท่าเทียมทางเพศจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงในปี 2729 หรืออีก 169 ปีข้างหน้า แต่ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองในหลาย ๆ ด้าน เพื่อที่จะเดินตามความฝัน

อีกทั้งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิงทั่วโลกที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง จึงมีการจัดตั้งวันสตรีสากลโลกขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

#BeBoldForChange คือธีมสำหรับวันสตรีสากลโลกในปี 2560 ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับสร้างความเท่าเทียมทางเพศในด้านที่ตนถนัด และกิจการเพื่อสังคมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้หญิงจำนวนมากที่อยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในสังคมผ่านมุมมองของตนเอง และนำไปสู่การลงมือทำ

ซึ่งโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change  โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน Change Fusion ได้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนโดยผู้หญิงมาแล้วหลากหลายกิจการตลอด 6 ปีที่ผ่านมา และขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังผู้หญิง ผ่านตัวอย่างผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมหญิงที่ล้วนเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมกับความมุ่งมั่น #BeBoldForChange ทั้งสิ้น

อุ๋ย – นิโลบล ประมาณ หญิงสาวคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพ ฯ และมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ตัดสินใจทิ้งความศิวิไลซ์ในเมือง กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตน คือ ชุมชนตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่ ผ่านกิจการเพื่อสังคม “Happy Field, Happy Farm” ที่มุ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และการตลาด เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรโดนกดราคาและผลผลิตตกต่ำ

โดยปัจจุบัน Happy Field, Happy Farm กำลังจะขยายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนและจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้เกษตรกร ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ให้รู้จักพัฒนาผลิตผลของตนให้ทันโลกปัจจุบัน หนึ่งในความภูมิใจของคุณอุ๋ย คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้ชาวบ้านทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาเรียนรู้ ผันตนเองเป็นนักเปลี่ยนแปลง เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่มาโดยตลอด

อีกหนึ่งความกล้าของผู้หญิงที่จะมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลง คือ จิง – ธีรา ลื้อบาย และ แอม – ศิวรี มีนาภินันท์ สองผู้หญิงเก่งเจ้าของกิจการเพื่อสังคม “Yellow Hello” มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค ด้วยการนำถั่วเหลืองมาประยุกต์ให้เป็นน้ำเต้าหู้อินทรีย์ และอาหารอื่น ๆ

โดยจิงและแอมมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว เช่น การพัฒนาถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองอินทรีย์ นำมาซึ่งโอกาสและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ทั้งสองคนได้เข้าใกล้ฝันของตนในการเป็นเกษตรกรมากยิ่งขึ้น #BeBoldForChange เป็นเสมือนคำที่สะท้อนถึงตัวตนของทั้งคู่ ที่หากเพียงแค่กล้าที่จะเปลี่ยน ความฝันหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่ไกลเกินจริง

พลังผู้หญิงคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุด วิ วินัดดา จ่าพา จากกิจการเพื่อสังคม “Relationflip” ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจ นับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงมากในสังคมไทย

และยังต้องการการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ Relationflip จึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาเหล่านี้ให้สามารถจับต้องได้ ปัจจุบัน Relationflip ได้พัฒนาระบบออนไลน์ที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่พนักงานออฟฟิศซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดยจากประสบการณ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น สามารถทำงานได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย วิเชื่อว่าปัจจุบันกำแพงหรืออุปสรรคที่เป็นเส้นแบ่งกั้นทางเพศนั้นแทบจะทลายลงไปหมดแล้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงโดยกิจการเพื่อสังคมเหล่านี้อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศ แต่ก็นับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า หากผู้หญิงทุกคนเปิดรับที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เมื่อพลังของหลายคนรวมกันเป็นเครือข่าย ก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *