web analytics

ติดต่อเรา

มูลนิธิบ้านอบอุ่น เพื่อสุนัขจรจัด ริเริ่มโครงการ ‘SPONSOR A DOG – ร่วมกันช่วยอุปถัมภ์น้องหมาตามกำลังทรัพย์’

บ้านอบอุ่น ศูนย์พักพิงเพื่อดูแลรักษาสุนัข ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์สำคัญในการรับดูแลรักษาสุนัขจรจัดที่ป่วย และได้รับบาดเจ็บตามท้องถนน ในประเทศไทย ขณะนี้ มูลนิธิฯ ได้ให้การพักพิงแก่สุนัขประมาณ 140 ตัว และมีความปรารถนา ที่จะสร้างความตระหนัก และเปิดรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ผ่านโครงการ ‘SPONSOR A DOG – ร่วมกันช่วยอุปถัมภ์น้องหมาตามกำลังทรัพย์

ปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมากบนท้องถนน ถือเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงทั่วพื้นที่ประเทศไทย แต่ก็เป็น ปัญหาที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนัก มูลนิธิฯ พร้อมด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนชาว สวิสเซอร์แลนด์ของมูลนิธิบ้านอบอุ่นเพื่อสุนัขจรจัด แห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนาโครงการ ที่จะทำให้ทุกๆ คนสามารถร่วมอุปถัมภ์สุนัขหนึ่งตัว ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยต่อเดือน

บ้านอบอุ่นจะเป็นผู้ดูแลสุนัขในทุกๆ วัน ให้วัคซีน ทำหมันและให้อาหาร ผู้ร่วมอุปถัมภ์สามารถเลือก  ‘อุปถัมภ์แบบพื้นฐาน’  500 บาท(13.62 ฟรังก์สวิส) ต่อเดือน หรือ อุปถัมภ์แบบพิเศษ’ 1,000 บาท (27.24 ฟรังก์สวิส) ต่อเดือน เงินสนับสนุนนี้จะนำมาใช้สำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร ในแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษ เช่น ค่าวัคซีนหรือค่าตรวจของสัตวแพทย์

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ดิฉันได้ดูแลสัตว์เหล่านี้ และเป็นหัวเรือสำคัญแก่บ้านอบอุ่นหลังนี้มิเชล บีส ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยและช่วยก่อตั้งบ้านอบอุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2551 กล่าว สุนัขภายใต้การของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆท่าน ในการช่วย ดูแลรักษาสุนัขเหล่านี้อย่างเหมาะสม

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 บ้านอบอุ่นได้รับการอุปถัมภ์จากพระแมทธิว ริคาร์ ผู้ซึ่งเคยเป็นช่างภาพ และนักเขียนที่มีชื่อเสียง ผู้อุปถัมภ์เฉกเช่นพระแมทธิว ริคาร์ ช่วยให้มูลนิธิยังคงดำเนินงานต่อไปได้ และทำให้สมาชิกบ้านอบอุ่นยังคงรับหน้าที่ดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้ต่อไป

มิตรไมตรีจิตแก่สรรพชีวิตเป็นสิ่งสมควรแล้ว สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เช่นกัน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการ มอบความเมตตากรุณาที่เป็นธรรมแก่สรรพชีวิตพระแมทธิว ริคาร์ กล่าว อาตมามีปิติสุขจากก้นบึ้ง ภายในจิตใจ ในความคิดริเริ่มของบ้านอบอุ่นเพื่อดูแลรักษาสุนัขจรจัดเหล่านี้

ท่านสามารถแสดงเจตจำนงในการอุปถัมภ์สุนัขหนึ่งตัวกับบ้านอบอุ่นโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือ PayPal ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านอบอุ่นได้ที่ banoboun.org/support-ban-oboun/ สำหรับช่องทาง อื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือบ้านอบอุ่

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *