web analytics

ติดต่อเรา

PTG ประกาศ รุกหนักพลังงานทดแทน

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนในการรุกธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มตัว โดยตั้งเป้าหมายที่จะบริหารโรงไฟฟ้าให้ได้กำลังผลิตรวมมากกว่า 100 เมกะวัตต์ภายใน 3 ปี (พศ.2559-2561) โดยเปิดโอกาสในการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะใช้บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ

ล่าสุดพีทีจี กรีน เอ็นเนอยีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับโรงไฟฟ้าจำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 2 โรงตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังการผลิตสูงสุดโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไม้ และเศษไม้ ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ทำให้สามารถรับรู้รายได้ทันที ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าจะถือสัดส่วนในการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 2 โรงมากกว่า 70% ในขณะที่โรงไฟฟ้าอีกหนึ่งแห่งนั้นเป็นโรงไฟฟ้าขยะ ตั้งอยู่ในภาคใต้ กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 5 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯคาดว่าจะถือสัดส่วนในการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าดังกล่าวมากกว่า 50% ซึ่งคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะสามารถได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในปีนี้

‘เราวางเป้าหมายในการมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี โดยเราเปิดกว้างในการลงทุนในโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายรูปแบบ เช่นพลังงานจากชีวมวล ขยะ และแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ได้ COD ไปแล้วจะได้รับการศึกษาเป็นพิเศษ ซึ่งการลงทุนในพลังงานทดแทนจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ รวมถึงกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ’ นายพิทักษ์กล่าว

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *