ติดต่อเรา

มิตรมายา จัดเสวนา “ความรัก หักล้าง มะเร็ง”

บริษัท มิตรมายา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย MiX MAGAZINE และผลิตภัณฑ์ Merigin Hair Tonic และผู้จัดตั้งโครงการ “Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข” โครงการที่ส่งมอบความรัก ความสุข ความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยการมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อนำไปทำวิกผมมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง

บริษัท มิตรมายา จำกัด ได้จัดงานเสวนาเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจอีกครั้งให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ณ ชั้น 1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX Magazine, เรืออากาศเอก น.พ.สมชาย ธนะสิทธิชัย, คุณนาว ทิสานาฏ ศรศึก ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอดีตผู้ป่วยมะเร็งสองท่าน คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง ART.for.CANCER และคุณจิตรลดา ทรัพย์สุข เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง” เพื่อเป็นการมอบพลังแห่งความรักและความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอีกครั้งก่อนการมอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Merigin Hair Tonic ทั้งหมดให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX Magazine และเป็นผู้จัดตั้งโครงการยังได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายและทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้ก้าวเล็กๆสำเร็จเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไป รวมทั้งอยากส่งต่อให้หลาย ๆ องค์กรหรือหน่วยงาน หันมา สนใจ ใส่ใจ เรื่องราวดีดีที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

#mixmaya #mixmagazinethailand #merigin #HairShareNow #ปันผมปันสุข

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *