web analytics

ติดต่อเรา

สสว. เดินหน้าหนุน SMEs รุกตลาดใกล้ บุกตลาดไกล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยรุกตลาดโลก พร้อมเดินสายจัดสัมมนาในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี อุดรธานี ข่อนแก่น หาดใหญ่ เชียงราย และเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่” เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน  อินเดีย พม่า และกัมพูชา มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการลงทุนกับเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าว

Read more