web analytics

ติดต่อเรา

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2567

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนนักขับขี่มือใหม่ชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งการอบรมฯ รุ่นแรกของปี จัดขึ้นในวันที่ 23 – 24

Read more

วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในสังกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4

Read more

วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในสังกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่

Read more

ชมรมศูนย์ซ่อมฯ วิริยะประกันภัย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

นายสมพจน์ เจียมพานทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นธรรมคือนโยบาย รวมใจให้เป็นหนึ่ง” จัดโดยชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของชมรมศูนย์ซ่อมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมศูนย์ซ่อมฯ และผู้บริหารจากวิริยะประกันภัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Read more

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการออกบูธกิจกรรม

Read more

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ลงนาม MOU ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมผ่านโครงการและหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพประกันภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเส้นทางสายอาชีพประกันวินาศภัยให้แก่นิสิต นักศึกษา

Read more

วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เป็นครั้งที่ 4

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

Read more

วิริยะประกันภัย ห่วงใยผู้ใช้ทาง “ชวนตรวจสภาพรถฟรี” ก่อนออกเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2567

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางไกลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเล็งเห็นความสำคัญของการตรวจเช็คความพร้อมของสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี จำนวน 20 รายการ หลังตรวจเสร็จรับทันทีกระบอกน้ำ “บิ๊กไซส์”

Read more

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “CHONGKHO RUN 2023 ECO-FRIENDS-วิ่ง ครั้งที่ 4”

นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมงานวิ่งประเพณี “CHONGKHO RUN 2023 ECO-FRIENDS-วิ่ง ครั้งที่ 4” ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมกับ

Read more