ติดต่อเรา

LG จัดติวเข้มทักษะวิชาชีพช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก จัดกิจกรรมพิเศษ “LG Installer Training 2019” ให้แก่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2,200 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมสนับสนุนความรู้เชิงลึก เปิดโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแอลจีในจังหวัดระยอง (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตระดับโลกของแอลจี

Read more