web analytics

ติดต่อเรา

“เส้นทางมรดก…แห่งสยาม” เมืองสระบุรี ไปแรลลี่กันมั้ย???

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ชวน “เที่ยวภาคกลาง เที่ยวใกล้ ที่ไหนก็สนุก” ในรูปแบบคาราวาน-แรลลี่ เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี ในตอนที่ชื่อว่า “เส้นทางมรดก…แห่งสยาม” โดยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามวัดและสถานที่สำคัญ อาทิ วัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวง ชั้นตรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีศิลปะไทยผสมผสานกับศิลปกรรมจีน ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง

Read more