web analytics

ติดต่อเรา

เชลล์ เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและน้ำมันระดับโลก สานต่อเจตนารมณ์การอยู่เคียงข้างคนไทยผสานกำลังกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” หรือ “ Shell Road Safety Skills Training” เป็นโครงการอบรมการขับรถบรรทุกปลอดภัยเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากลสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เปิดการอบรมฟรีให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน

Read more