web analytics

ติดต่อเรา

ธนาคารกรุงเทพ พร้อมสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ นายปรียะมิตต์ เหตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมบูธธนาคารกรุงเทพในงาน ‘Start Up Thailand 2016’ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยธนาคารได้จัดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อไว้ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ธนาคารคาดหวังเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้จัดเตรียมข้อเสนอสินเชื่อพิเศษ อาทิ สินเชื่อบัวหลวงเพื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) สินเชื่อโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ไว้สำหรับผู้ประกอบการเป็นการเฉพาะ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *