ติดต่อเรา

วัตสัน จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ให้กับน้องๆ และผู้หญิง ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วัตสัน ประเทศไทย นำโดย นายพสิษฐ์ มั่นคงขันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมพนักงานวัตสัน จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ให้แก่เด็ก และสตรี ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน) ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการมากมาย อาทิ การแสดงจากวงดนตรีมอบความสุขผ่านเสียงเพลงโดย
ปอปี้ เกษสิรินภัชร์ จากเดอะวอยซ์ การแสดงโชว์สุนัขแสนรู้สุดน่ารัก กิจกรรมจับฉลากรับของรางวัล รวมถึงการมอบผลิตภัณฑ์สินค้าตราวัตสัน เพื่อให้สมาคมฯ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต (บ้านพักฉุกเฉิน)  นับเป็นเป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกาย และใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคม สงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข นับเป็นอีกหนึ่งพันธะสัญญาของวัตสันในการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีในสังคมไทย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *