ติดต่อเรา

“ซีเอ็มเคแอล” จัด “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาด้าน AI ครั้งแรกในไทย

“มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” เตรียมจัดงาน “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้ หวังช่วยยกระดับองค์กร-บุคคลพร้อมรับมือยุค Digital Transformation รวมตัววิทยากรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาระดับโลก ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ เปิดซื้อตั๋วเข้าร่วมงานแล้ววันนี้  ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

Read more

“โคเวสโตร” จุดประกายความคิด…พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งความสำคัญควบคู่ไปกับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่มองข้ามไม่ได้คือ เรื่องของ “การรักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัท  โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู จัดขึ้นโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)

Read more

รร.ดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี สนับสนุนทุนการศึกษาเรียนเปียโน “ฟรี”

เพื่อเปิดโอกาสดี ๆ แก่เยาวชนไทยที่มีความฝัน อยากเรียน อยากสัมผัส เครื่องดนตรีดี ๆ สักขิ้น และมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดนตรี โดยคุณวิศน์กานต์  ขุนสุวรรณ ผู้บริหาร และ คุณณัฐตชา จันทกลัด ผู้จัดการโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา วิชาเปียโน ให้กับ เด็กหญิงศุภานัน จูงาม หรือน้องน้ำหอม

Read more

“นักเรียนเก่งยามาฮ่าสุพรรณบุรี” สอบเกรดยามาฮ่ามาตรฐานดีที่สุดอับดับ 1 ของประเทศ

สถาบันดนตรียามาฮ่า ผู้นำดนตรีศึกษาแห่งแรกในเมืองไทย หลักสูตร “ยามาฮ่า” มาตรฐานทั่วโลกยอมรับจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีนักเรียนนิยมเรียนมากที่สุดเป็นหลักสูตรเดียวที่มีระบบการสอบ และประเมินผลชั้นเยี่ยม แสดงความเป็นสากลสามารถอ้างอิงได้กว่า 40 ประเทศทั่วโลก และใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน โดยระบบการสอบของยามาฮ่า มียอดนักเรียนที่สอบประเมินผลมากที่สุดขึ้นเป็นที่ 1 ของประเทศไทย การสอบเกรดยามาฮ่า นับเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนยามาฮ่าทุกคนสามารถนำไปอ้างอิงได้ ในการก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี โดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี

Read more

เอเอเอสฯ ส่งต่อองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์หรู

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่ (Porsche), เบนท์ลี่ย์ (Bentley) และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ระดับพรีเมี่ยม ออโต้กริม (Autoglym) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และความเป็นเลิศด้านรถยนต์หรู พร้อมความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Read more

พีไอเอ็ม วางหลักสูตรปั้นคนรุ่นใหม่ ตอบรับกระแสธุรกิจอาหารโต   

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)  ชูธงสนองเทรนด์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  มุ่งเตรียม “คน” รองรับการขยายตัวและการแข่งขันของตลาดที่กว้างขึ้นทุกขณะในโลกเศรษฐกิจเสรี          ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยและโลกอนาคต  ตอกย้ำความร่วมมือจากเครือ ข่ายพันธมิตรชั้นนำ   เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมืออาชีพ พร้อมการเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริง  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดเสวนาใหญ่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก” เผยทิศทางและแนวทางของการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ในฐานะที่ไทยกำลังเข้าสู่การเป็น “Smart Food Nation” สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน    ที่เป็นโจทย์ใหญ่ระดับชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่เป็นรากฐานขนาดใหญ่ พร้อมแนะนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน      และช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ณ ออดิทอเรียม

Read more

บริติช เคานซิล และกระทรวงศึกษาธิการ พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ

บริติช เคานซิล และกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา กว่า 17,000 คนทั่วประเทศ ผ่านโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค หลังพบว่าครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ มีทักษะตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR) อยู่ในระดับ A2 หรือต่ำกว่า ซึ่งเป็นทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ประกอบกับรูปแบบการสอนเน้นท่องจำความถูกต้องของภาษามากกว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริง โดยหลังจบโครงการ ครูภาษาอังกฤษกว่า 15,300 คน หรือ 90 เปอร์เซ็นต์ของครูที่เข้าร่วม มีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่และการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนมากขึ้น พร้อมกันนี้วิทยาการชาวไทย หรือไทยมาสเตอร์เทรนเนอร์ จำนวน 30คนที่ถูกคัดเลือกจากครูที่มีศักยภาพและเข้าร่วมโครงการแต่แรกเริ่ม ได้ทำหน้าที่ขยายผลการอบรม ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับครู  สร้างเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

Read more

สรรค์สร้างผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก ฉลองความสำเร็จ ILG รุ่น 2 อย่างชื่นมื่น

เมื่อโลกเปลี่ยน…ไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยน สู่ยุคดิจิทัล บทบาทเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องตื่นตัวและรับมือกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก มหาวิทยาลัยสยามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยจัดตั้งสถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ในหลักสูตรวิทยาการ ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (Innovation Leadership for Global Compettitiveness หรือ

Read more

“ดีป้า” จับมือ “สแพลช อินเตอร์แอคทีฟ” เฟ้นหาผู้นำทางความคิด

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และนายจอห์น รัตนเวโรจน์ ซีอีโอ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ร่วมเสวนา“STAR TECH TALK” ในหัวข้อ “Digital Consciousness สติกับยุคดิจิทัล” พร้อมเปิดโครงการ สร้างการตระหนักรู้ สู่การเป็น “ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี” (STAR TECH 2018) ซึ่งเป็นโครงการที่จะเฟ้นหา บุคคลที่มีความเป็นผู้นำ และมีความคิด ความสามารถในการสร้างสรรค์ และนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

Read more